Колл-центр(Тегін қоңырау шалу):
1408+7 (800) 080 18 90

Маркетингтік құралдар


Тиімді маркетингтің құралдары

Маркетингтік құралдарды таңдау компанияның қызмет бағытына, мақсаттарына, стратегияларына, нақты мүмкіндіктеріне тәуелді.

Маркетингтік құралдар бірнеше топтарға бөлінеді:

1. Сауда маркасы, қаржылық есеп, басылымдар, рейтингтер, баспа өнімдері, кәдесый өнімдері, үй-жайларды безендіру.

2. Клиенттік іс-шаралар, корпоративтік іс-шаралар, әлеуметтік-мәдени оқиғалар, баспасөзбен қарым-қатынас, персонал.

3. Миссия мен құндылықтар.

4. Жарнама - барлық маркетингтік құралдар элементі.

Дұрыс қалыптастырылған портфель, маркетингтік құралдардың тиімді пайдалануы компанияға өзіне нарықтағы лайықты орнын нығайтуға және кәсіби беделін арттыруға көмектеседі. Сауатты позициялау, яғни беделді құру, сақтау және дамыту - оң имиджді қалыптастыру, бизнес-міндеттерді тиімді шешу, клиенттік базаны кеңейту және қолдау, бизнесті дамыту. Маркетингтік құралдар кешенінде нарыққа неғұрлым белсенді әсер ететін құрал – маркетингтік коммуникациялар. Олардың негізінде - фирма тауарларының нарықта жайғасуын қамтамасыз ететін Сұранысты қалыптастыру және өткізуді ынталандыру жүйесі (ФОССТИС).

Коммуникативтік саясат – маркетинг кешенінің бір құралы, оның негізінде кәсіпорынның тауарларына, кәсіпорынның имиджін құруға және қолдауға, жоспарлауға, жарнамалық іс-шараларды ұйымдастыруға және бақылауға, жеке сатуға, PR-іс-шараларға, ынталандыру бойынша шараларға Сұранысты қалыптастыру және өткізуді ынталандыру (ФОССТИС)жүйесі жатады.

Маркетингтік коммуникациялар кешеніне, әдетте, мақсатты топтарға ықпал ететін мына төрт құрал кіреді:

• жарнама;

• паблик рилейшенз;

• өткізуді ынталандыру;

• жеке сату.

Тұтынушыға жоспарланған хабарламаны жеткізу үшін маркетингтің келесі құралдары (коммуникациялар) пайдаланылады:

Жарнама –демеушімен төленген тауарларды таныстыру нысаны. Жарнаманың кейбір түрлері (мысалы, тікелей поштамен тарату) нақты жеке тұлғаға бағытталса да, жарнамалық жолдаулардың көпшілігі халықтың үлкен топтарына арналған. Олар бұқаралық ақпарат құралдары, радио, теледидар, газеттер мен журналдар арқылы жария етіледі.

Өткізуді ынталандыру – қысқа мерзімді ынталандыру шаралар тауарларды немесе қызметтерді сатуға ықпал етеді, тұтынушылардың сатып алу белсенділігін, фирманың сауда делдалдары мен қызметкерлерлерінің жұмысын тікелей ынталандырады.

Сатып алушыларды ынталандыру - кредит, жеңілдіктер, сыйақылар, тұрақты клиенттермен жұмыс жасау, тауардың тегін үлгілерін тарату.

Сауда делдалдарын ынталандыру – сатып алу үшін сынақтар, тауарларды тегін беру, дилерлер үшін конкурстар өткізу.

Сауда персоналын ынталандыру – сыйлықтар, конкурстар.

Паблик рилейшнз (public relations, PR) (қоғаммен байланыс) – фирманың ең қалың бұқарамен мейірімді қарым қатынасты қалыптастыруға және өзара түсіністікті орнатуға үйлестірілген қызмет. Олар тауарларды сатумен тікелей байланысы жоқ белгілі-бір бағдарламалар мен қызмет түрлерін қолдау арқылы іске асырылады, мысалы, коммерциялық тұрғыдан маңызды ақпаратты баспасөз басылымдарында жариялау, радио мен теледидарда "паблисити" ұйымдастыру.

Қалың бұқараның ішіне әлеуетті тұтынушылар ғана емес, фирманың серіктестері, оның персоналы мен үкіметі де кіреді.

PR жұмыстың мақсаты–өз бизнесінің жақтастарының тарту және олардың оң көзқарасын нығайту, сондай-ақ фирманың іс-әрекеттеріне тілектес адамдардың санын арттыру.

Жеке сату –бір немесе бірнеше әлеуетті сатып алушылармен әңгіме барысында оларға тауарларды ауызша ұсыну. Жеке сату - сатушылардың әрбір тұтынушымен жұмыс жүргізуді, сонымен қатар, жарнама материалдарын тікелей таратуды, тауарларды сатып алу-сату бойынша ұзақ қарым-қатынасты құруды көздейді. Мұндай байланыстар мысалдары: өндіруші- фирманың аймақтық өкілдерінің жергілікті компаниялар немесе бөлшек сауда кәсіпорындарымен телефон арқылы сөйлесу, әлеуетті сатып алушыларға тікелей қоңырау шалу немесе телефондық тапсырыстар бойынша тауарларды сату.

Жеке сатудың тиімді жақтары: әрбір клиентке жеке көңіл бөлінеді, тауар туралы ақпараттың едәуір көлемін жеткізуге болады.

Жеке сатудың кемшіліктері – бұл тұтынушыларды тауарлар туралы ақпараттандыру үшін тиімсіз құрал, өйткені, персонал тұтынушылардың шектелген санымен ғана жұмыс жүргізе алады.

Жеке сатудың мақсаттары: ақпарат – (тауардың сипаттамасын толық түсіндіру, барлық сұрақтарға жауап беру), сенім – (өз тауарлардың бәсекелестердің тауарларынан айрықша сипаттамаларын нақты білу, сатып алушылар қызығушылығын сатуға айналдыруға, өткізуді ынталандыру) және ескерту (сатудан кейінгі қызметті жүзеге асыру).

Маркетологтардың басты міндеті: тұтынушының қажеттілігін түсіну және оның мінез-құлқына әсер ету.

«Суретті кез-келеген адам сала алады, бірақ оны ең ақылды сатады»,- деген екен Самюэль Батлер. Сіздің тауарларыңыз қанша жерден күшті және жақсы жасалған болсада сіз оны сата алмасаңыз сіздің жеке кәсібіңіз құлдырауға ұшырайды. Кәсіпорындарда тұтынушылардың санын арттырумен маркетинг сату айналысады.

Бір сөзбен айтқанда маркетинг және сату - бұл тауарды сату айналымына түсіру арқылы компанияға пайда түсіру. Маркетинг бизнеске өте жақсы. Сауатты маркетингтің арқасында сіздің тұтынушыларыңыздың саны артады. Маркетингтің міндеті тұтынушыға көп мөлшерде өзінің шығаратын өнімін өткізу болады.

Дұрыс ұйымдастырылған сатылым бұл жалпы жетістікке жетудің алғашқы қадамы. Компания қандай затты сатуына байланысты емес, ол қалай сатуға байланысты болады және ол 3 сатыдан тұрады:

Жаңа клиенттерді іздеу, келісімшарттың құжат негізінде расталуы. Сонымен сату ісімен айналысатын адамды практик деп атауға болады. Оларды компанияға пайда әкелушілер деп атауға болады. Маркетинг бөлімінің қызметкерін стратег, теоретик деп атауға болады. Біріншіден, бизнесі жоқ адам ретінде елестету қиын. Екіншіден, сатылым хаостық пайда түсіруі мүмкін. Маркетинг бұл ең біріншіден клиенттің сол затқа қажеттілігі немесе сұранысы. Сонымен, осыған байланысты маркетингті зерттеу жұмысы жүргізіледі. Біріншіден, тұтынушыға не үшін, неге, не мақсатпен, қандай зат қажет екені зерттеледі. Осыдан тұтыныушыға қажетті заттарды шығару керектігі шығады.

Сонымен маркетингтің бірінші мақсаты пайданың максималдығы. Бұның мақсаты пайданы көбірек түсіруде тұтынушыны көп өзіне қарату.

Екінші мақсаты қамқор болу яғни тұтынушы тұтыну затына қанағаттандыру.

Маркетингтің үшінші мақсаты тұтынушыға тауардың көп мөлшерде ұсыну бұл бір жағынан тиімді бір жағынан тиімді емес.

Төртінші мақсаты ол өмір сұру сапасын жақсарту. Бұл үш мақсатты қарастырады.

Маркетингің төрт түрлі функциясын қарастыруға болады.

1. Аналитикалық функция

2. Өндіріс функциясы

3. Өткізу функциясы

4. Бақылау жүгізу, басқару функциясы.

Аналитикалық функция фирманың ішкі жағыдайын қарастырады.

Өндіріс функциясы өз алдына жаңа тауардың пайда болуымен ерекшеленеді.

Өткізу функциясы бұл тауардың қажетті мөлшерде сол уақытта, сол жерде шығарылуы болып табылады.